Bussterminal halden

Mi'kmaq - (We #gratefully #acknowledge and appreciate the support of all the people who have helped us with our work.), the Mi'kmaq First Nations are indigenous people of eastern Canada, variously spelled Micmac, Mkmaq, Mikmak, Mi'gmak


Read more

Resepten bergen

Saturday, December 03, 2011 46 millioner til alenebong! March 1 2012, Ulltveit-Moe, Karen Helene: "Why are firms that export cleaner? Lecture at "Glimt fra arbeidslivet VAM brukerforum, Oslo. Presented at the International ideas Designing Politics for


Read more

Dgnpent treningssenter bergen

Trening og svmming, mange steder finner du Actic i tilknytning til en svmmehall. Om man er 16 eller 60 r, topptrent eller helt ny p senteret - alle er velkommen hos oss! CSS to manage the


Read more

Reguleringsplan drammen


reguleringsplan drammen

kommuneplanens arealdel for Drammen egne bestemmelser for nr det m utarbeides reguleringsplan jfr. Kommuneplanens arealdel hrer sammen med og flger opp kommuneplanens samfunnsdel, Drammen 2036 - Byvekst med kvalitet. En generell regel for vurdere hvilken plan som gjelder for en eiendom er at det stort sett er den mest detaljerte planen. Det er to typer reguleringsplaner: omrderegulering og detaljregulering. Kommuneplanens arealdel - nyaktighet Det er viktig vre oppmerksom p at nyaktigheten ikke er tilpasset store mlestokker. Skriv til oss, drammen kommune, postboks Drammen, organisasjonsnummer. Reguleringsplanen gir adgang til foreta ekspropriasjon og den gir rettigheter til utnytte arealene slik reguleringsplanen angir. For flere eiendommer eller store omrder der det er behov for sikre et overordnet og helhetlig grep for teknisk og sosial infrastruktur, grntstruktur og bebyggelsesforml, kan det utarbeides omrderegulering som enten kommunen utarbeider eller utarbeider i samarbeid med en privat initiativtaker. Velg karttype (fra rullegardinen til venstre) Kommuneplanen, Kommunedelplaner eller Reguleringsplaner.

Tolkning av gesims- og mnehyde for bygg med flate tak, jf retningslinje til pkt.1 i kommuneplanens bestemmelser gjelder foran sentrumsplanen. Utgangspunktet for denne planen er 1:20.000. For tiltak som kan ha vesentlig konsekvenser for milj, naturressurser og samfunn, kan det kreves at forslagsstiller utarbeider konsekvensutredning. Ta tidlig kontakt med Planavdelingen. Dette kan blant annet fre til at grensene for planen kan vre uklare nr man gr opp i mlestokk. Vr oppmerksom p at det kan ta noe tid fr en vedtatt plan blir tilgjengelig, da planmateriale m oppdateres i henhold til vedtaket.

Ploy massasje drammen
Nyheter fra drammens tidende

Planhierarki, hva som legger fringer for mulighetene og restriksjonene p en eiendom defineres blant annet av de arealplanene som eiendommen omfattes. For mindre bygge- og anleggsarbeider som ikke utfordrer bestemmelsene i kommuneplanen eller i en kommunedelplan kan tillatelse gis etter disse planene. Drammen kommune har flgende kommunedelplaner som fortsatt er gjeldende fra 2014 og tidligere: Sentrum (30.5.2006 plankart og bestemmelser, gatebruk p Strms (22.6.2004 plankart og beskrivelse, tilfartsvei vest/Konnerud gulskogen (7.5.1997 sentrumsring, parsell Bragernes (28.2.1995). Kommuneplanens arealdel, kommuneplanens arealdel, er kommunens overordnede strategiske areal- og byutviklingspolitiske styringsverkty. Grunnen til dette er at i en omrderegulering og en detaljregulering er det gjort utredning, redegjrelser og vurderinger av ulike tema p et mer eller mindre detaljert niv som har dannet grunnlaget for detaljerte bestemmelser og fringer. Det vil si mer detaljerte kart. Vi svarer p telefon og nettprat i Kundesenterets pningstider. Selv om kommunes kartportal gir tilgang til bde kart og opplysninger pogoda w sandefjord knyttet til eiendommer, erstatter den ikke dagens rutiner for bestilling av situasjonskart ved bygge- og deletiltak, eller bestilling av opplysninger i forbindelse med omsetning av eiendommer.


Sitemap